Step On 10K Leaderboard Update

suresh
NameDate StartedDay 15Day 16Day 17Day 18Day 19Day 20Day 21Total
Aida Danny1-Sep36,10468,80561,84446,99861,25270,34958,954802,610
Premala Dorerajah31-Aug53,23483,13331,77831,70319,09020,26334,025582,517
Rengamah Katan31-Aug30,49622,80225,18025,86623,63930,47920,774519,921
AIMAN CHEAH TIONG CHAP31-Aug29,02426,77836,24124,12820,57724,33526,516485,473
Renuga Thiyagu1-Sep25,90928,74022,01022,26715,49017,01110,274441,990
Tewaraja Katan31-Aug21,26725,03820,64925,03021,01820,28020,109404,677
Thavanesan Selvaratnam31-Aug10,93613,06611,01516,07712,02821,11913,588357,316
Srithar Vasudavan31-Aug15,28816,10015,07615,23815,41115,44121,092332,268
VIMALA ARUMUGAM31-Aug12,16112,77318,61210,05414,81315,53211,564319,875
Grace Yee31-Aug20,69217,07518,05120,03314,31412,23816,581303,372
Uma Rani Ramakrishnan31-Aug14,45716,08512,92310,20312,52217,73119,540291,312
Shanty V. Appukuttan31-Aug16,06710,21513,11815,74413,52212,02112,472279,434
Umavathy V. Jeyarasalinggam31-Aug12,75310,77916,57210,46512,22511,81710,760277,333
S Suvanthi Selvanayagam31-Aug15,68510,25015,05610,07615,77910,24411,209275,141
Tanusha Sharon Thangaraj1-Sep264,969
BALAN SUBRAMONIAM12-Sep19147255,245
LACHIME SUBRAMANY3-Sep12,42815,64211,05310,86511,35413,34214,791250,511
Jagatha Chenderiah31-Aug11,87214,77610,25614,28410,06610,29210,403248,374
PUSHPARANI KANAGARATNAM31-Aug13,62413,16710,33010,15611,29310,04010,691237,065
SIlah a/p karunakaran Meg1-Sep10,15110,16510,20411,19711,22710,55110,436230,132
KALAIVALLI KALIAPPAN1-Sep11,16310,06910,00310,25710,12611,82714,961229,789
Thamilchelvi Nadaraju1-Sep10,65011,31810,05511,06410,84810,35715,477226,180
Karthiga Krishnan1-Sep40,94615,06619,02910,98414,93412,318219,512
Jivakaran Balasubramaniam31-Aug10,46610,31713,481215,406
Mohit Vhishal Saravan Kumar1-Sep10,04410,03010,10310,03512,20910,03310,039215,210
Tan Gek Tue31-Aug12,72812,566214,047
Sri Ravathi Valaitham31-Aug10,51310,15711,18811,40010,48928,76310,085174,826
Deepa Sivarajah31-Aug169,746
Puni Hariaratnam31-Aug169,399
Dinish15-Sep158,492
Hasheena Osanarau31-Aug151,395
Jaya Mayavar31-Aug146,373
Sivaneswaran Jeyarasalinggam31-Aug144,516
Shubha Solhe Rajan6-Sep136,977
Yochana P Manimutthu17-Sep134,446
Kaveena Shree Segaran31-Aug119,625
Suresh Aru8-Sep112,504
Kanmani Letchumanan20-Sep108,881
Sudesh Ming6-Sep106,964
Chandralega a/p karunakaran Chandra86,034
Kesavan Yogesparan3-Sep73,201
Patricia Ow Yeang4-Sep48,941
Balasubramaniam P.Kolandan12-Sep43,024
Sangeetha Radhakrishnan6-Sep31,727
Chia Kiah Khee31-Aug30,865
Eehooi Soon26-Sep10,242
Yoges M Verasuntharam7-Sep10,234

-to be updated-

Week 1
Week 2
Week 3
NameDate StartedDay 15Day 16Day 17Day 18Day 19Day 20Day 21Total
Aida Danny1-Sep36,10468,80561,84446,99861,25270,34958,954802,610
Premala Dorerajah31-Aug53,23483,13331,77831,70319,09020,26334,025582,517
Rengamah Katan31-Aug30,49622,80225,18025,86623,63930,47920,774519,921
AIMAN CHEAH TIONG CHAP31-Aug29,02426,77836,24124,12820,57724,33526,516485,473
Renuga Thiyagu1-Sep25,90928,74022,01022,26715,49017,01110,274441,990
Tewaraja Katan31-Aug21,26725,03820,64925,03021,01820,28020,109404,677
Thavanesan Selvaratnam31-Aug10,93613,06611,01516,07712,02821,11913,588357,316
Srithar Vasudavan31-Aug15,28816,10015,07615,23815,41115,44121,092332,268
VIMALA ARUMUGAM31-Aug12,16112,77318,61210,05414,81315,53211,564319,875
Grace Yee31-Aug20,69217,07518,05120,03314,31412,23816,581303,372
Uma Rani Ramakrishnan31-Aug14,45716,08512,92310,20312,52217,73119,540291,312
Shanty V. Appukuttan31-Aug16,06710,21513,11815,74413,52212,02112,472279,434
Umavathy V. Jeyarasalinggam31-Aug12,75310,77916,57210,46512,22511,81710,760277,333
S Suvanthi Selvanayagam31-Aug15,68510,25015,05610,07615,77910,24411,209275,141
Tanusha Sharon Thangaraj1-Sep264,969
BALAN SUBRAMONIAM12-Sep19147255,245
LACHIME SUBRAMANY3-Sep12,42815,64211,05310,86511,35413,34214,791250,511
Jagatha Chenderiah31-Aug11,87214,77610,25614,28410,06610,29210,403248,374
PUSHPARANI KANAGARATNAM31-Aug13,62413,16710,33010,15611,29310,04010,691237,065
SIlah a/p karunakaran Meg1-Sep10,15110,16510,20411,19711,22710,55110,436230,132
KALAIVALLI KALIAPPAN1-Sep11,16310,06910,00310,25710,12611,82714,961229,789
Thamilchelvi Nadaraju1-Sep10,65011,31810,05511,06410,84810,35715,477226,180
Karthiga Krishnan1-Sep40,94615,06619,02910,98414,93412,318219,512
Jivakaran Balasubramaniam31-Aug10,46610,31713,481215,406
Mohit Vhishal Saravan Kumar1-Sep10,04410,03010,10310,03512,20910,03310,039215,210
Tan Gek Tue31-Aug12,72812,566214,047
Sri Ravathi Valaitham31-Aug10,51310,15711,18811,40010,48928,76310,085174,826
Deepa Sivarajah31-Aug169,746
Puni Hariaratnam31-Aug169,399
Dinish15-Sep158,492
Hasheena Osanarau31-Aug151,395
Jaya Mayavar31-Aug146,373
Sivaneswaran Jeyarasalinggam31-Aug144,516
Shubha Solhe Rajan6-Sep136,977
Yochana P Manimutthu17-Sep134,446
Kaveena Shree Segaran31-Aug119,625
Suresh Aru8-Sep112,504
Kanmani Letchumanan20-Sep108,881
Sudesh Ming6-Sep106,964
Chandralega a/p karunakaran Chandra86,034
Kesavan Yogesparan3-Sep73,201
Patricia Ow Yeang4-Sep48,941
Balasubramaniam P.Kolandan12-Sep43,024
Sangeetha Radhakrishnan6-Sep31,727
Chia Kiah Khee31-Aug30,865
Eehooi Soon26-Sep10,242
Yoges M Verasuntharam7-Sep10,234
Week 4

-to be updated-